previous pauseresume next

طرح درس نيمسال دوم۹۶-۹۷

گروه بالینی

اخلاق در داروسازي

دارودرماني بيماريها۲

فارماکواپيدميولوژي

کارآموزی بیمارستانی

کارآموزي داروخانه شهري ۲

معاينه بدني و سيمولوژي ۱

گروه بیوتکنولوژی

بيولوژي سلولي و مولکولي و مهندسي ژنتيک

فرآیندهای زیست فناوری ۲

گروه بیوشیمی

زمایشگاه بیوشیمی عملی

زمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

بیوشیمی دیسیپلین

بیوشیمی سلول و مولکول پزشکی

بیوشیمی شنوایی شناسی

بیوشیمی عمومی علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی و تشخیص مولکولی

بيوانفورماتيک

بيوشيمي بهداشت عمومي

بيوشيمي پرستاري

بيوشيمي شنوايي شناسي

بیوشیمی سلول و مولکول رشته پزشکی

 

گروه شیمی دارویی

شیمی تجزیه عملی

شیمی تجزیه کمی نظری

شیمی دارویی ۲

شیمی هتروسیکل

شيمي دارويي ۱

کنترل فيزيکوشيميايي عملي

کنترل و فيزيکوشيميايي نظري

مبانی سنتز عملی

گروه فارماسیوتیکس

سامانه های دارورسانی ۱

فارماسیوتیکس ۲ عملی

فارماسیوتیکس ۵ نظری

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

فیزیکال فارماسی عملی

کارآموزی مقدمات صنعت

کارآموزی مقدمات صنعت

کنترل کيفيت داروها نظري

نانوتیوپها، نانو کریستالها و نانوفیلترها

گروه  فارماکوگنوزی

آزمایشگاه فارماکوگنوزی

روشهاي آناليز دستگاهي نظري

گروه  فارماکولوژی

سم شناسي عملي

فارماکولوژي اتاق عمل

کنترل مسموميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.