previous pauseresume next

طرح درس نیمسال دوم ۹۵-۹۶

 

 

گروه فارماکوگنوزی

روشهاي آناليز دستگاهي نظري

فارماکوگنوزي ۲ نظري

گياهان دارويي عملي

گياهان دارويي نظري

مباحث ويژه در فارماکوگنوزي Ph.D

 

 

گروه شیمی دارویی

روشهاي دستگاهي پيشرفته علمي

روشهاي دستگاهي پيشرفته نظري

سنتز مواد دارويي عملي

شیمی آلی عملی۱

شیمی آلی نظری۱

شيمي آلي پيشرفته و سنتز

شيمي تجزيه عملي

شيمي تجزيه نظري

شيمي دارويي ۲ نظري

شيمي محاسباتي و طراحي دارو Ph.D

کنترل فيزيکوشيميايي عملي

کنترل فيزيکوشيميايي نظري

 

گروه فارماکولوژی

 

داروشناسي ۲ نظري (کارشناسي ارشد سم)

فارماکوديناميک تخصصي

فارماکوکينتيک

فارماکولوژي ۱

فارماکولوژي ۲ نظري

فارماکولوژي تخصصي اعصاب مرکزي

کنترل مسموميت

 

 

گروه فارماسیوتیکس

 

پروژه عملي داروسازي صنعتي

پروژه عملي فيزيکال تخصصي

داروسازي صنعتي نظري

فارماسيوتيکس ۲ عملي

فارماسيوتيکس ۲ نظري

فارماسيوتيکس ۳ نظري

فارماسيوتيکس ۳

فارماسيوتيکس ۵ عملي

فارماسيوتيکس ۵ نظري

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

فرمولاسيون داروهاي پروتئيني

فيزيکال فارماسي ۱

کارآموزي مقدماتي صنعت

مباني و کاربرد پليمرها

مهندسي پليمر پيشرفته

نانوفناوري دارويي

واژه شناسي

 

 

گروه بیوشیمی

 

بيوشيمي باليني کارشناسي ارشد بيوشيمي

بيوشيمي باليني

بيوشيمي پيشرفته Ph.D

بيوشيمي و تشخيص مولكولي

روشهاي آزمايشگاهي و شناخت و کار با دستگاهها کارشناسي ارشد بيوشيمي

شيمي پروتئين ها Ph.D

متابوليسم نظري (کارشناسي ارشد)

هورمونهاي باليني

بیوانفورماتیک

 

 

گروه بیوتکنولوژی

 

بيوتکنولوژي دارويي

بيولوژي سلولي و مولکولي نظري

بيولوژي سلولي و مولکولي و مهندسي ژنتيک

تکنيک هاي کشت سلولي و مولکولي Ph.D 

فرآيندهاي زيست فناوري ۱ نظري

کشت سلولي نظري

کنترل کيفي فرآورده هاي بيولوژيک

کنترل ميکروبي داروها عملي

کنترل ميکروبي داروها نظري

 

 

گروه بالینی

 

فارماكوتراپي ۲

داروسازي باليني ويژه نوزادان

درمان شناسي پيشرفته ۲ (تخصصي باليني)

سم شناسي باليني پيشرفته  (تخصصي باليني)

فارماکواپيدميولوژي

مديريت داروخانه

اخلاق در داروسازي

اقتصاد دارو

دارو درمانی ۱

کارآموزی داروخانه شهری ۲

 

سایر

 

 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم کارشناسي تغذيه

بيوشيمي متابوليسم کارشناسي

بيوشيمي پزشکي ۲ (کارشناسي علوم آزمايشگاهي)

آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي ۲ عملي (کارشناسي علوم آزمايشگاهي ناپیوسته)

آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي ۲ عملي (کارشناسي علوم آزمايشگاهي پیوسته)

آزمايشگاه بيوشيمي عملي ۱

بيوشيمي ۲ پزشکي گروه ۱

بيوشيمي ۲ پزشکي

بيوشيمي پرستاري (کارشناسي)

بيوشيمي شنوايي (کارشناسي توانبخشي)

بيوشيمي متابوليسم (کارشناسي تغذيه)

بیوشیمی دندانپزشکی

داروشناسي باليني ويژه نوزادان (کارشناسي پرستاري)

فارماکولوژي دندانپزشکي

فارماکولوژي فيزيوتراپي

فارماکولوژي اتاق عمل

اقتصاد بهداشت

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.