previous pauseresume next

طرح درس گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی

 

 

طرح درس گروه فارماکولوژی نیمسال اول ۹۳-۹۴

        سم شناسی و سموم  طبیعی

        سم شناسی قانونی

        سم شناسی نظری

        سم شناسی پیشرفته

        فارماكولوژي ۳ داروسازي

       فارماکولوژي ۱ داروسازي

 

طرح درس گروه فارماکولوژی نیمسال دوم ۹۳-۹۴

فارماکولوژی ۲

کنترل مسمومیت

فارماکولوژی سیستم اعصاب (Ph.D)

فارماکولوژی پیشرفته غدد داخلی

داروسازی بالینی ویژه نوزادان

اخلاق داروسازی

اقتصاد ومدیریت داروسازی

سرفصل درس فارماکواپیدمیولوژی

مدیریت داروخانه

 

طرح درس گروه فارماکولوژی نیمسال اول۹۵-۹۶

  سم شناسي باليني پيشرفته (باليني تخصصي)

         سم شناسي سموم طبيعي (کارشانسي ارشد)

         فارماكولوژي ۳ داروسازي

         فارماکولوژي ۱ داروسازي

         فارماکولوژي ۲ داروسازی نظري

       

طرح درس گروه فارماکولوژی نیمسال دوم ۹۶-۹۷

 

سم شناسي عملي

فارماکولوژي اتاق عمل

کنترل مسموميت

 

طرح درس گروه فارماکولوژی نیمسال اول۹۷-۹۸

داروشناسی ۳ عملی نیمسال اول ۹۸-۹۷

سم شناسی سموم طبیعی نیمسال اول ۹۸-۹۷

سم شناسی قانونی نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

سم شناسی نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکولوژی ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکولوژی ۳ نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکولوژی پیشرفته ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

کنترل مسمومیت نیمسال او ل۹۸-۹۷

طرح درس گروه فارماکولوژی نیمسال اول ۹۸-۹۷

داروشناسی ۳ عملی نیمسال اول ۹۸-۹۷

سم شناسی سموم طبیعی نیمسال اول ۹۸-۹۷

سم شناسی قانونی نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

سم شناسی نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکولوژی ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکولوژی ۳ نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکولوژی پیشرفته ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

کنترل مسمومیت نیمسال او ل۹۸-۹۷

 

طرح درس نیمسال اول ۹۹-۹۸

اصول و مبانی داروشناسی نیمسال اول ۹۹-۹۸

داروشناسی اختصاصی هوشبری نیمسال اول ۹۹-۹۸

سم شناسی نظری نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۱ (کارشناسی ارشد) نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۱ (گروه ۱)داروسازی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۱ (گروه ۲) نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۱ مامایی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۱ واحدی پزشکی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۲ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ۳ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی ارشد فیزیولوژی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی بالینی پرستاری نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی بهداشت نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی پرستاری ۲ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی پرستاری نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی پیشرفته ۱ دستیاران داروسازی بالینی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی تغذیه نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی داخلی-جراحی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی دندانپزشکی (گروه ۱) نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی دندانپزشکی (گروه ۲) نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی شیمی دارویی (کارشناسی ارشد شیمی دارویی) نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکولوژی علوم آزمایشگاهی نیمسال اول۹۹-۹۸

فارماکولوژی عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.