previous pauseresume next

عدم ارسال درخواست میهمان و انتقال خارج از سامانه سراسری انتقال وزارت متبوع

صرفا درخواستهای دریافتی از طریق سامانه سراسری انتقال و میهمانی وزارت متبوع و در قالب جدول زمانی اعلام شده قابل بررسی و رسیدگی میباشد . لذا خواهشمند است  از ارسال مکاتبات خارج از سامانه مذکور خودداری فرمایید .

آدرس سامانه میهمانی و انتقال :

  •  http//gust.behdasht.gov.ir
  •  http//transmission.behdasht.gov.ir

همچنین کلیه متقاضیان انتقالی، میهمانی،انتقال توام با تغییر رشته ، انتقالی خارج از کشور می توانند از شرایط و ضوابط مربوط به پذیرش از طریق مراجعه به سایت اینترنتی معاونت آموزشی این دانشگاه بشرح زیر اطلاع حاصل نمایند.

  • Edu.mui.ac.ir  

ضمنا به استحضار می رساند با توجه به اینکه درخواست انتقال توام با تغییر رشته در سامانه انتقال و میهمانی پیش بینی نشده است همانند روال گذشته صرفا این دسته از دانشجویان متقاضی می توانند مدارک مربوطه را بصورت فیزیکی و خارج از سامانه  تا تاریخ ۰۹/۵/ ۹۸ به این دانشگاه  تحویل نمایند .

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.