previous pauseresume next

فعالیتهای خدماتی گروه داروسازی بالینی

با توجه به تنوع خدمات بالینی که می تواند توسط داروساز بالینی ارائه شود برای جمع بندی در دو سطح خدمات در بخش و خدمات مرتبط با تهیه و توزیع داروها در بیمارستان و مراکز درمانی تقسیم می شود :
الف- خدمات در بخش

 • کنترل دارو-درمانی در بیماران با شرایط خاص (نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی، چاقی مفرط، شوک و (...
 • حضور فعال و موثر در راندهای بخشهای بالینی (مشاوره مستقیم در راندها)
 • تهیه وتنظیم تاریخچه دارویی از بیماران در هنگام پذیرش (Medication history)
 • مدیریت مشاوره ای رژیمهای دارویی بیماران بصورت :
 • خدمات مشاوره دارویی برای پزشکان
 • آموزش بیماران در رابطه با داروهای دریافتی
 • نظارت بر روند درمان بیماران و تشخیص و پیشگیری از تداخلات مهم و موارد منع مصرف دارویی
 • ارائه مشاوره فارماکوکینتیک بالینی و محاسبات دوزاژ (TDM)
 • ارائه مشاوره در رابطه با تداخلات دارو-غذا
 • مشاوره با بیمار ان هنگام ترخیص از بیمارستان
 • پیگیری عوارض دارویی
 • تهیه و مشاوره استفاده از محلولهای تغذیه تام وریدی و خوراکی (TPN, EF)
 • کنترل روند تجویز، مصرف و نگهداری داروها در بخشها در راستای اجتناب از Medication Errors
 • کنترل ترولی های اورژانس در بخش
 • نظارت بر فعالیت Clean room در بخش ها و فراور ده های تولید شده در آنها
 • حضور در تیمهای کنترل درد، تجویز آنتی باکتریال ها، کلینیک آنتی کوآگولانت، کلینیک آسم، کلینیک دیابت، پیوند اعضا و  ....
 • راهنمایی پرسنل پرستاری و بیماران در رابطه با روشهای صحیح مصارف دارویی

ب- خدمات مرتبط با تهیه و توزیع داروها در بیمارستان و مراکز درمانی

 • شناسایی مشکلات دارو-درمانی بخشها و طراحی استراتژی و استاندارد ها از طریق :
 • حضور فعال در کمیته های دارو درمان
 • مشارکت در طراحی راهنماهای درمانی مانند:
 • Clinical Practice Guidelines, Drug Treatment Guidelines, Standard Treatment Guidelines (CPG,DTG, STG
 • مشارکت در تهیه فرمولاری بیمارستان
 • مشارکت در تیم کنترل عفونت بیمارستان و استفاده بهینه از آنتی سپتیکها
 • نظارت بر فعالیت Clean room در داروخانه و فراور ده های تولید شده در آن
 • طراحی و ایجاد سیستمهای ارائه اطلاعات دارویی و سموم
 • انجام مطالعات DUE در مراکز بیمارستانی در راستای بهینه سازی و ارائه مقرون به صرفه مراقبتهای دارویی
 • مشارکت در طراحی سیستمهای پیشرفته توزیع دارو در بیمارستان در جهت کاهش خطا ها و پرتهای دارویی
 • نظارت بر کارآیی و استفاده بهینه از لوازم و تجهیزات مصرفی بخشها
 • قابل ذکر است با توجه به تخصصی شدن خدمات ارائه شده توسط داروساز بالینی، به تناسب اولویتهای هر بخش، شکل و نحوه ارائه این خدمات متفاوت می باشد .
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.