previous pauseresume next

فعالیتهای خدماتی گروه فارماکولوژی

خدمات گروه:

 

صنایع تولید داروهای شیمیایی، صنایع غذایی و شرکت های تولید کننده داروهای گیاهی از جمله صنایع و مراکزی هستند که جهت ارزیابی اثرات فارماکولوژیک وسم شناسی تولیدات خود از توانمندیهای علمی و عملی این گروه بهره مند میشوند. همچنین مطالعات سم شناسی بر روی انسان در مورد عوامل محیطی خطر ساز توسط سم شناسان گروه صورت می گیرد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.