previous pauseresume next

فعالیتهای پژوهشی گروه شیمی دارویی

 
فعالیت های پژوهشی : 
 •     مدل سازی مولکولی و طراحی دارو
 •     سنتز ترکیبات دارویی جدید دارای خواص بیولوژیکی ( آنتی اکسیدانت، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد تومور، ضد سل، مهار کننده آنزیم، کاهنده چربی خون، ضد درد،ضد التهاب ....)
 •     معرفی روش های نوین برای سنتز ترکیبات آلی و دارویی    
 •     معرفی واکنشگرهای جدید برای سنتز ترکیبات آلی و دارویی
 •     سنتز ترکیبات دارویی جدید حامل فلز و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها
 •     کاربرد فناوری نانو در پزشکی و ساخت نانوبیوسنسورها
 •     معرفی روشهای نوین در کروماتوگرافی برای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیکی
 •     توسعه روشهای نوین الکتروشیمی در داروسازی جهت آنالیز و
 •     مطالعه ترکیبات دارویی و مطالعات پزشکی
 •     توسعه روش های نوین در علوم مرتبط با DNA و پروتئین جهت مطالعه جهش های ژنتیکی
 •     توسعه روشهای اسپکتروسکوپی در داروسازی و ساخت سنسورهای پتانسیومتری
 •     برای بررسی و آنالیز داروها
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.