previous pauseresume next

فعالیتهای پژوهشی گروه فارماسیوتیکس

 •  
 •  
 • فعالیت های پژوهشی:  
 •  
 •     سیستم های دارو رسانی نوین
 •     سیستم های نوین فرآورده های آرایشی
 •     تکنولوژی صنایع دارویی
 •     دارو رسانی ذرات میکرو و نانو
 •     تحقیقات لیپوزومی و نیوزومی
 •     فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
 •     کنترل کیفیت میکروبی
 •    کنترل کیفیت / تضمین کیفیت 
 •            طراحی مدلهای برون تن و درون تن فارماکوکینتیکی
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.