previous pauseresume next

فعالیتهای پژوهشی گروه فارماکوگنوزی

 

 

فعالیت های پژوهشی

  • بررسی ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی
  • بررسی آزمایشگاهی اثرات دارویی ودرمانی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی   
  • بررسی بالینی اثرات دارویی ودرمانی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی
  • تهیه مواد اولیه طبیعی به منظور انجام برخی تحقیقات دیگر
  • تهیه مواد اولیه دارویی طبیعی جهت تولید دارو
  • ارائه فرمولاسیونهای دارویی با مواد موثره طبیعی
  • تأثیر عوامل محیطی وکشت برروی محتوای شیمیایی ومواد موثره گیاهان دارویی
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.