previous pauseresume next

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال ،میهمانی و تغییر رشته

معاونین محترم آموزشی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

باسلام و احترام

پس از ستایش خداوند یکتا و درود و سلام بر محمد (ص) و خاندان پاک او

با عنایت به مکاتبات متعدد و کثرت مراجعات و ظرفیت محدود این دانشگاه در خصوص پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال، میهمانی و تغییر رشته توأم با انتقال و براساس آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویان این دانشگاه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱)فرآیند ثبت نام و پذیرش درخواست برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۴ لغایت ۳۱ تیرماه ۹۴صرفااز طریق سامانه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.edu.mui.ac.irصورت می پذیرد و متقاضیان لازم است با مراجعه به سایت مذکور و آگاهی ازضوابط وشرایط پذیرش، با دراختیار داشتن فرم تقاضا، در زمان مقرر ثبت نام نمایند.

۲)هیچگونه تقاضایی به صورت حضوری یا مکاتبه ای مورد پذیرش و بررسی نخواهد بود. لذا دستور فرمائید اکیداً ازارسال فرم میهمان وانتقال دانشجویان متقاضی از طریق پست یا اتوماسیون اداری خودداری نمایند. چراکه هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۳)کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی میبایست در دوره دکترای عمومی حداقل دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداقل یک نیمسال در دانشگاه مبدأگذرانده باشند.

۴) شرط پذیرش درخواست میهمانی برای دانشجویان کلیه رشته ها داشتن حداقل معدل کل ۱۵ (تاپایان نیمسال اول ۹۴-۹۳) می باشد.

۵)بررسی درخواست انتقال از دانشجویان مستلزم داشتن حداقل دو ترم سابقه میهمانی در این دانشگاه می باشد.

۶)پذیرش دانشجوی میهمان صرفاً جهت دروسی خواهد بودکه دراین دانشگاه ارائه می شود، منوط به اینکه از طرف دانشگاه مبدأ نیز پیشنهاد شده باشد. لذا دانشجوی متقاضی لازم است با مراجعه به سایت دانشکده مربوطه و مشاهده نیمرخ تحصیلی رشته مورد تقاضا، درصورتی که حداقل ۸۰ درصد دروس پیشنهادی وی با دروس ارائه شونده درا۴ین۴ ۴د۴ا۴ن۴ش۴گاه م۴طابقت داشته باشد ثبت نام نماید.

۷) د۶۶انشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچگونه تعهدی نسبت به انتقال دانشجویان میهمان ندارد.

۸) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین خوابگاه برای دانشجویان میهمان وانتقال ندارد.

بدیهی است ثبت نام در سامانه و ارسال مدارک هیچ حقی برای دانشجو ایجاد نکرده و تصمیم نهایی در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو به عنوان میهمانی و انتقال برعهده کمیسیون نقل و انتقال دانشگاه می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.