previous pauseresume next

لزوم گذراندن دوره توانمند سازی ۹۶ ساعته اعضای هیات علمی جدید الاستخدام

تمامی اعضای هیات علمی جدید الاستخدام بایستی  نسبت به گذراندن دوره توانمند سازی ۹۶ ساعته در مدیریت گروه آموزش پزشکی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اقدام و گواهی مربوطه را به مدیریت امور هیات علمی  معاونت آموزشی دانشگاه جهت درج در پرونده ارسال گردد .

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.