previous pauseresume next

مجله دانشکده(مجلهRPS)

مدیر مسئول مجله: آقای دکتر عباسعلی جعفریان

سر دبیر مجله: آقای دکتر جابر امامی

دستیار سردبیرمجله: خانم دکتر بهاره سمیعی

کارشناس مجله: خانم معصومه دارابی سامنی

 

ضرورت: اهميت نشريات ادواري به دليل انتشار تاز ه ترين يافته هاي علمي بر كسي پوشيده نيست مقاله هاي منتشر شده در نشریات علمی – پژوهشی به ارائه یافته هاي جدید پژوهشی و توسعه علم و یا فناوري می پردازد. مجلات در نظام ارتباط علمی برای حوزه های علوم تجربی . اهمیت به سزایی دارند و تازگي مطالب و يافته ها به ويژه در علم پزشكي و داروسازی به دليل حساسيت و خطير بودن اين رشته ها، اهميت دو چندان دارد .

 

اهداف: مجلات علمي با اهداف زير منتشر مي‌گردد:

۱- ايجاد زمينه ارتقاي سطح دانش و پژوهش

۲- شناخت و معرفي انديشه‌ها, نوآوريها و خلاقيتهاي علمي- پژوهشي در سطح ملي و بين‌المللي

۳- انتشار مقاله‌هاي علمي و عرضه پژوهشهاي انجام شده

۴- ايجاد ارتباط بين مراكز آموزشي - علمي – پژوهشي و انتقال و تبادل نتايج يافته‌ها, تجربيات و دستاوردهاي علمي

در این راستا دانشکده داروسازی اصفهان مجله ای با عنوان " " Research in Pharmaceutical Sciences" منتشر نموده است.

 

:Scop مجله RPS مقالات با کیفیت بالا به زبان انگلیسی در تمام زمینه های داروسازی و علوم دارویی شامل شیمی دارویی، مدل سازی مولکولی، فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک، دارورسانی، فارماکوگنوزی، ارزیابی داروهای گیاهی، فارماکوتراپی و مراقبت های دارویی، داروسازی در اجتماع و فارماکواپیدمیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی آنالیتیکی و... را به چاپ می رساند.

 

محل های نمایه شدن: مجله RPS توسط دانشکده داروسازی اصفهان در دو مجلد در سال منتشر می گردد. این مجله در Elsevier Bibliographic Databases . نمایه شده است. این Database شامل Scopus, EMBASE, EMCare, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles and Mosby Yearbooks.‎   و...می باشد.

آدرس پست الکترونیکی: rps@pharm.mui.ac.ir

آدرس سایت: http://www.rps.mui.ac.ir

    http://www.journalonweb.com/jrps

ارکان مجله:

* مدير مسؤول: بر حسن اجراي مفاد اساسنامه مجله و تأمين نيروي انساني و منابع مالي لازم براي انتشار منظم آن نظارت دارد. مسؤوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور در ارتباط با نشريه به عهده مدير مسؤول خواهد بود.

وظايف مدير مسئول:  

- مسئوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسخگويي در برابر قانون

- تهيه آئين نامه هاي داخلي و اجرايي مجله، عزل و نصب كاركنان مجله، تهيه و تنظيم قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به امور مجله، حفظ اموال و دارائيهاي مجله، تنظيم و پيشنهاد بودجه ساليانه مورد نياز به هيئت مديره، تنظيم مقررات و دستورالعملهاي مالي

- تائيد كننده نهايي مقالات به لحاظ حقوقي براي چاپ، مدير مسئول است و سردبير پس از هماهنگي با مدير مسئول، مقالات را براي چاپ در اختيار مدير داخلي قرار خواهد داد

- باز بيني نسخه هاي آماده چاپ شده

* سردبير: رييس هيأت تحريريه مي‌باشد و مسؤوليت علمي مجله را برعهده دارد و بايد در مقابل مدير مسؤول پاسخگو باشد. نقش سردبيران در مديريت مجلات علمي نقشي بسيار تعيين كننده است زيرا آن ها نه تنها مسئول تعيين سياست مجله تحت مديريت خود مي باشند، بلكه مشخص كننده نهايي اين نكته خواهند بود كه كدام يك از مقالات ارسالي به نشريه بايستي به زيور طبع آراسته گرديده و كدام يك مي بايد از روند بررسي خارج گردند. نقش سردبير در مديريت مجلات علمي در حوزه سلامت از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد، چرا كه در اين مجلات، مقالات مرتبط با سلامت آحاد جامعه منتشر مي گردند كه از اهميت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار خواهند بود.

وظايف سردبير:

- ارائه گزارش فعاليتهاي سالانه به  هيأت تحريريه و معاون پژوهشي دانشگاه

- اجراي مصوبات داخلي هيأت تحريريه در چارچوب اساسنامه مجله

- تشكيل منظم جلسات و تنظيم صورت جلسات

- طرح مقالات و ارائه نتايج داوريها به هيأت تحريريه

- تأييد نهايي مجله براي چاپ و انتشار

- پيش بيني بودجه سالانه مجله و پيشنهاد آن به مدير مسؤول

 

* مدير داخلي: مدير داخلي از سوي مدير مسؤول تعيين مي گردد و كليه امور اجرائي نشريه را با هماهنگي با مدير مسؤول دنبال مي نمايد.

وظایف مدير داخلي :

- اداره امور اداری نشریه.

- ارسال دعوتنامه ها جهت شرکت اعضاء هیئت تحریریه و فراهم آوردن مقدمات شرکت آنان.

- تهیه صورت جلسات هیئت تحریریه .

- اخذ مقالات و ارسال آن به هیئت تحریریه جهت داوری و پیگیری امور مربوط، تا پذیرش یا رد مقاله

- نظارت بر صفحه آرایی و تنظیم صفحات.

- پیگیری برای پرداخت حق التحریر مقالات، حق داوری آنها و حق حضور در جلسه و

حق الزحمه سایر پدیدآورندگان مجله تا پایان توزیع مجله.

- تهیه و تنظیم دفاتر مورد نیاز برای هر یک از امور اداری، اجرایی- مالی.

- نظارت بر انتشار و توزیع مجله.

* وظايف هيأت تحريريه:

- نظارت بر كيفت انتشار مجله در جهت پيشبرد اهداف آن

- تعيين ضوابط پذيرش مقاله هاي دريافتي و چگونگي داوري درباره آنها .

- اظهار نظر درباره مقالات، تعیین داور برای بررسی آنها و اعلام نظر نهایی درباره نظرات داوران و تصویب یا رد مقالات.

- شرکت در جلسات هیئت تحریریه

- همکاری با سردبیر در فراهم آوردن مقالات مبتنی بر پژوهش های علمی و ارائه راهکارهای سهل و سریع جهت چاپ و انتشار مجله.

 

 

نشانی دفتر مجله:

کلیه نامه ها و مقالات باید از طریق پست عادی یا پست الکترونیکی برای دفتر مجله به شماره های زیر فرستاده شود:

آدرس پستی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دفتر مجله ."Research in Pharmaceutical Sciences" کدپستی:

آدرس پست الکترونیکی: rps@pharm.mui.ac.ir

آدرس سایت: http://www.rps.mui.ac.ir

    http://www.journalonweb.com/jrps

شماره تماس:۰۳۱۳۷۹۲۷۰۳۸

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.