previous pauseresume next

مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی Q1 کشور شد(۲۰۱۶)

شاخص SJRاز جمله شاخص هایی است که بطور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و برپایه میزان استنادات آنها محاسبه و از طریق پایگاه Scimagojrارائه می شود. در این پایگاه بر اساس شاخص مذکور مجلات به چهار چارک(Quartile)تقسیم می شوند که بالاترین میزان شاخص SJRمربوط به چارک اول یا Q1است و بر همین اساس مجله Research In Pharmaceutical Sciencesبه عنوان یکی از سه مجله Q1کشور انتخاب شد. لازم به ذکر است شاخص های دیگر اسکوپوس در مورد این مجله به شرح زیر می باشد.

CiteScore:1.‎90

SJR ‪(Sclmago Journal Rank)‬:0.‎483

SNIP ‪(Source Normalized Impact per Paper)‬: 0.‎927

Quartiles: Q1

H index: 16

علاقمندان می توانند مقالات خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایند:

http://www.jouynalonweb.com/jrps

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.