previous pauseresume next

مدیر گروه فارماسیوتیکس

 

نام ونام خانوادگی

 

دکتر رحیم بحری نجفی

 

     

مرتبه علمی

 

استاد

 

 

 

   

لاین تحقیقاتی

کنترل میکروبی در داروسازی

       
تلفن دفتر ۰۳۱۳۷۹۲۷۱۱۳        
Email

bahrir@pharm.mui.ac.ir

       

آدرس پستی

گروه/ دفتر

اصفهان –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس

       
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.