previous pauseresume next

معرفي معاونت دانشجويي

 

 

    

 

شیرین سادات بدری

نام و نام خانوادگی

  داروسازی بالینی

رشته تخصصی

  استادیار

مرتبه علمی
badri@pharm.mui.ac.ir

ایمیل

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده داروسازی- گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی آدرس محل کار

تلفن دفتر ریاست: ۳۷۹۲۷۰۰۰

    تلفن دفتر گروه:  ۳۷۹۲۷۰۶۸

تلفن

 

 

 

۱۳۸۶دکترای عمومی داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۳۹۱دکترای تخصصی داروسازی بالینی –دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق تحصیلی

-       سرپرستی ۱۳پایان نامه دکترای حرفه‌ای داروسازی

-       چاپ ۲۰مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی و خارجی

-       تالیف ۳ جلدکتاب

برون داد پژوهشی

-       دبیر آموزش پاسخگو(ی) دانشکده داروسازی

-       استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر(دانشکده داروسازی)

-       عضو شورای پژوهشی طرح‌های بالینی دانشگاه

-        عضو "شورای توسعه آموزش" (EDO) دانشکده داروسازی

سوابق اجرایی

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.