previous pauseresume next

معرفي معاونت مالي واداري

 

 

    

محمود اعتباری

نام و نام خانوادگی

توکسیکولوژی

رشته تخصصی

استادیار

مرتبه علمی

etebari@pharm.mui.ac.ir

ایمیل

 

اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، گروه فارماکولوژی و سم شناسی

آدرس محل کار

 

  •  تلفن دفتر ریاست: ۷۹۲۷۰۰۱-    
  •  تلفن دفتر گروه: ۷۹۲۷۰۸۲-

 

تلفن

 

 

 

  • دکترای عمومی داروسازی: ۱۳۷۲ دانشکده داروسازی،
  • علوم پزشکی تهران دکترای تخصصی در رشته توکسیکولوژی: ۱۳۸۰ دانشکده داروسازی،
  • علوم پزشکی تهرانهیئت علمی مشمول: ۱۳۸۴-۱۳۸۰ دانشکده داروسازی،
  • علوم پزشکی شیرازاستادیار گروه فارماکولوژی و سم شناسی: ۱۳۸۴ تا کنون
سوابق تحصیلی

چاپ بیش از ۲۰ مقاله انگلیسی و فارسی در مجلات خارجی و داخلی شرکت

ارائه مقاله در کنگره و همایش های خارجی و داخلی سرپرستی بیش از ۱۰ پایان نامه دکترای عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی۱۰

برون داد پژوهشی
  • رئیس داروخانه های آموزشی
  • معاون آموزشی دانشکده داروسازی
سوابق اجرایی

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.