previous pauseresume next

معرفی گروه شیمی دارویی

 

           

 

معرفی گروه شیمی دارویی:

گروه شیمی دارویی در سال های ۱۳۳۵-۱۳۳۴ در دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان تاسیس شد و جزء یکی از گروه های اولیه این دانشکده می باشد.این گروه فعالیت های خود را در زمینه آموزشی و پزوهشی به شکل امروزی عملاً از سال ۱۳۴۹ و تحت عنوان گروه دارو های شیمیایی و زهر شناسیآغاز نمود. سپس گروه زهر شناسی به گروه فارماکولوژی دانشکده منتقل شد. این گروه از سال ۱۳۶۸ اقدام به پذیرش دانشجو  در مقطعPh.D شیمی دارویی نموده است. اولین دوره فوق لیسانس شیمی دارویی در سال ۱۳۹۳ پذیرفته شده اند. گروه در حال حاضر دارای ۷ عضو هیئت علمی ۱۶ دانشجوی Ph.D و ۶ دانشجوی فوق لیسانس می باشد.

تعریف و موضوع علم شیمی دارویی:

 

شیمی دارویی درباره کشف، سنتز و تکوین، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن عمدتا بر داروها می باشد. البته توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی از خود نشان می دهند. علاوه بر این رشته شیمی دارویی با مطالعه، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز مرتبط می باشد. علاوه بر این مطالعه رابطه ساختار شیمیائی و فعالیت بیولوژیکی  ترکیبات داروئی از جمله اهداف مهم تحقیقات شیمی دارویی می باشد.

آزمایشگاه های گروه شیمی دارویی:

این گروه دارای ۲ آزمایشگاه آموزشی بوده که جهت آموزش دروس مختلف شیمی دانشجویان دوره عمومی داروسازی و دانشجویان سایر دانشکده ها استفاده می شود. گروه  همچنین دارای ۳ آزمایشگاه تحقیقاتی است که در زمینه های مختلف سنتز مواد داروئی و آنالیز دستگاهی فعالیت دارند.

فعالیت های آموزشی گروه شیمی دارویی:

فعالیت های آموزشی این گروهدر چهار مقطع شامل دروس دکترای عمومی داروسازی– دروس شیمی سایر دانشکده ها – دوره کارشناسی ارشد شیمی دارویی و دورهPhDشیمی دارویی به شرح ذیل ارائه می گردد.

الف) دروس دکترای عمومی داروسازی:

* شیمی عمومی ۱ (نظری و عملی)

* شیمی عمومی  ۲ (نظری و عملی)

 

* شیمی الی ۱ (نظری و عملی)

* شیمی الی ۲ (نظری و عملی)

*شیمی تجزیه (نظری و عملی)

* شیمی دارویی ۱

* شیمی دارویی  ۲

* شیمی دارویی ۳

* کنترل فیزیکوشیمیائی مواد دارویی (نظری و عملی)

 ب) دروس شیمی سایر دانشکده ها:

* شیمی عمومی بهداشت محیط (نظری و عملی)

* شیمی عمومی بهداشت حرفه ای (نظری و عملی)

* شیمی تجزیه بهداشت حرفه ای (نظری و عملی)

* شیمی عمومی علوم آزمایشگاهی (نظری و عملی)

ج) دروس دوره کارشناسی ارشد شیمی دارویی:

* مبانی سنتز نظری

* مبانی سنتز عملی

* شیمی دارویی ۱

* آنالیز دستگاهی نظری

* آنالیز دستگاهی عملی

* شیمی دارویی ۲

* شیمی محاسباتی و طراحی دارو

* شیمی هتروسیکل

* شیمی دارویی و نانوفناوری

* سمینار

د) دروس دورهPhDشیمی دارویی:

* شیمی دارویی مقدماتی

* روش های دستگاهی نظری

* روش های دستگاهی عملی

* شیمی الی و سنتز پیشرفته

* شیمی دارویی پیشرفته ۱ نظری

* شیمی دارویی پیشرفته عملی

* شیمی دارویی پیشرفته ۲ نظری

* روش های دستگاهی پیشرفته نظری

* روش های دستگاهی پیشرفته عملی

* شیمی هتروسیکلیک

* سنتز مواد دارویی عملی

* شیمی فیزیک

* شیمی محاسباتی و طراحی دارو

* شیمی الی پیشرفته فارماکوگنوزی

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.