previous pauseresume next

معرفی گروه فارماکوگنوزی

فعالیت در رشته فارماکوگنوزی از سال ۱۳۵۱ به عنوان زیرمجموعه گروه مواد داروئی آغاز گردید و سپس در سال ۱۳۷۰ به طور رسمی از گروه مواد داروئی جدا و به عنوان یک گروه مستقل به کار خود ادامه داد. از سال ۱۳۶۸ نسبت به پذیرش دانشجوی مقطع PhDفارماکوگنوزی اقدام گردید که تاکنون در مجموع بیست نفر دوره PhDفارماکوگنوزی را در این گروه به پایان رسانده و هم اکنون در دانشگاههای مختلف کشور مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشند.

گروه فارماکوگنوزی درحال حاضر دارای هفت نفر عضو هیات علمی تمام وقت ، دونفر دانشجوی PhDو دو نفر کارشناس می باشد. همچنین تا کنون سه نفر از اعضاء هیات علمی این گروه به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند.

گروه فارماکوگنوزی دارای سه آزمایشگاه مجهز با امکانات مناسب برای انجام تحقیقات در زمینه های مختلف فارماکوگنوزی و یک هرباریوم جهت نگهداری نمونه های گیاهی می باشد. مهمترین دستگاهها و تجهیزات گروه فارماکوگنوزی شامل MPLC، Analytical HPLC،Preparative HPLC ، GC، GC-MS، TLC-Scanner، FT-IR، Freeze Dryer، UV-Vis Spectrophotometerو سایر دستگاه های معمول مورد استفاده در آزمایشگاه های فارماکوگنوزی می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.