previous pauseresume next

نحوه ی مراقبت و درمان زخم پای دیابتی بیماران بستری در مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان

زخم پای دیابتی یکی از عمده ترین اختلالات ناشی از دیابت است. این پروژه به منظور بررسی دقیق نحوه ی ارزیابی و مدیریت درمان زخم پای دیابتی در یکی از پر مراجعه کننده ترین بیمارستان های اصفهان صورت گرفته است.مطالعه به صورت مقطعی آینده نگر طراحی و در یک فاصله زمانی ۶ ماهه در بزرگترین مرکز درمانی – پژوهشی اصفهان الزهرا (س) صورت گرفت. اطلاعات مختلف بیماران توسط دانشجوی داروسازی با استفاده از فرم های جمع آوری اطلاعات طراحی شده بر اساس گایدلاین IDSA که شامل: اطلاعات دموگرافیک بیماران، روشهای بررسی عفونت زخم، مدیریت زخم پای دیابتی، ارزیابی ریسک فاکتورهای مرتبط با عاقبت بیماران بستری بود، جمع آوری و در مجموع مطالعه بر روی ۸۲ بیمار (۳/۵۷% مرد و ۷/۴۲% زن) صورت گرفت. میانگین سن افراد شرکت کننده در این مطالعه ۶/۱۰±۲۲/۵۹ سال و بیشتر بیماران دارای زخم درجه ی ۳ بر اساس طبقه بندی وگنر بودند. بیشترین رژیم های آنتی بیوتیک تجویز شده در طول مدت بستری بیماران به ترتیب مروپنم + تیکوپلاتین  و تازوسین (پیراسیلین – تازوباکتام) + تیکوپلاتین بود. زخم های بزرگتر از نظر سایز بیشتر دچار آمپوتاسیون شدند (P=0.001) و بین درجه ی زخم بر اساس طبقه بندی وگنر و گروه بهبود نیافته­ ی بیماران رابطه ی مستقیم و معنی داری مشاهده شد (P<0.001)) در این مطالعه مشخص گزدید که طبقه بندی زخم، ارزیابی بیماران از نظر نوروپاتی و بیماریهای عروق محیطی، تجویز آنتی بیوتیک برای زخم های با عفونت خفیف و نمونه گیری از محل عفونت مطابق گایدلاین های معتبر جهانی (IDSA و ADA) صورت نمی گیرد. موارد ارزیابی پوست پا از نظر یکپارچگی و یکنواختی، توصیه های پیشگیری کننده­ ی زخم پای دیابتی، عدم ارسال کشت برای زخم های غیر عفونی از نظر بالینی، کاملاً مطابق گایدلاین های IDSA و ADA انجام می گرفت.  اگر چه که مرکز درمانی زخم پای دیابت مورد بررسی، یک مرکز وابسته به دانشگاه می باشد، ولی در نحوه ی درمان بیماران چالش های فراوانی وجود دارد که بایستی مدنظر قرار گیرد. از مهمترین این چالش ها می توان به نحوه­ ی گرفتن نمونه برای کشت عفونت زخم، نحوه ی تجویز و مدیریت آنتی بیوتیک ها و ارزیابی کلی پای بیماران دیابتی از نظر ریسک فاکتورها اشاره داشت.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.