previous pauseresume next

کارشناسان گروه بیو تکنولوژی

 

کارشناسان گروه             

نام و نام خانوادگی

مسئول

تلفن دفتر

شهین شفیع ­زادگان

آزمایشگاه تولید پروتئین­های نوترکیب

۳۷۹۲۲۶۴۷

فاطمه مؤذن

آزمایشگاه مولکولی

۳۷۹۲۲۶۲۲

آرمین فرهنگ

آزمایشگاه کشت سلول

۳۷۹۲۲۶۲۷

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.