previous pauseresume next

کارشناسان گروه داروسازی بالینی

 

نام و نام خانوادگی

مسئول

تلفن دفتر

Email

فاطمه طلعتی

کارشناس داروخانه مدل شهيد آقابابايي

۳۷۹۲۷۰۷۳

Drug.nursingcare

@gmail.com

دكترمحمد سلطاني

مسیول داروخانه امام سجاد (ع) ۳۲۲۱۱۱۴۱  
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.