previous pauseresume next

کارشناسان گروه شیمی دارویی

کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی

مسئول

Email

سارا ميلاجردي

کارشناس آزمایشگاه شیمی­ دارویی

-

آرمیتا جمشیدی

"     "     "

Amrita.jamshidi@yahoo.com

مرجان قرائتی

"     "     "

Gharaati.marjan@gmail.com

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.