رفتن به محتوای اصلی
x

هیات علمی

رزومه

گروه

لاين تحقيقاتي

نام ونام خانوادگي

 

 cv

فارماسيوتكس

 

طراحي‌ و ارزيابي‌ سيستمهاي‌ دارورساني‌

ابوالفضل اصلاني

دکتر اصلانی

cv

فارماسيوتكس

 

تهيه‌ و ارزيابي‌ سيستم‌هاي‌ دارورساني‌

جابر امامي

دکتر امامی

cv

فارماسيوتكس

 

تهیه سیستم های دارورسانی با رهش کنترل شده

سمیه تیموری

دکتر تیموری

cvفارماسيوتكسطراحی، فرمولاسیون و ارزیابی سیستم های نوین دارورسانیلادن دیانی

دکتر دیانی

cv

فارماسيوتكس

 

کنترل فیزیکوشیمیایی فرمولاسیون های دارویی

بارهش کنترل شده

محبوبه السادات رضازاده

دکتر رضازاده

cvفارماسيوتكسفرمولاسیون سیستم های نوین دارورسانی با آزاد سازی کنترل شدهآزاده طاهری بروجنیدکتر طاهری
cvفارماسيوتكسطراحي‌، بررسي‌ خصوصيات‌ و ارزيابي‌ سيستم‌هاي‌ دارورساني‌ هدفمند و با رهش‌ كنترل‌ شده‌مجيد طباخياندکتر طباخیان
cvفارماسيوتكسطراحی،تهیه و ارزیابی سیستمهای نوین دارورسانیعرفانه قسامیدکتر قسامی

cv

فارماسيوتكس

 

طراحي‌ و بررسي‌ بيوفارماسي‌ سيستم‌هاي‌ دارورساني‌

ابوالفضل مصطفوی

دکتر مصطفوی

cv

فارماسيوتكس

 

طراحي‌، فرمولاسيون‌ و ارزيابي‌ سيستم‌هاي‌ دارويي‌ داراي‌ آزادسازي‌ كنترل‌ شده‌ و هدفمند

ژاله ورشوساز

دکتر ورشوساز

 

cv

 

 

 

شيمي‌ دارويي

 

طراحي‌، سنتز و ارزيابي تركيبات بیولوژی‌‌

 

پروین اسدی چالشتری

دکتر اسدی

cv

شيمي‌ دارويي

 

سنتز ترکیبات هتروسیکل

الهام جعفری

دکتر جعفری

cv

شيمي‌ دارويي

 

سنتز و آناليز تركيبات‌ آلي‌ مورد استفاده‌ در داروسازي‌

فرشيد حسن زاده

دکتر حسن زاده

cv

شيمي‌ دارويي

 

طراحي‌، سنتز و ارزيابي‌ آثار بيولوژيك‌ تركيبات‌ ضدسرطان‌ و داروهاي‌ بلوك‌ كننده‌ كانال‌ كلسيم‌

قدمعلي خدارحمي

قدمعلي خدارحمي

cv

شيمي‌ دارويي

 

سنتز ساختار شیمیایی داروها با پتانسیل ضد سرطان

محبوبه  رستمی

محبوبه  رستمی

cv

شيمي‌ دارويي

 

سنتز؛آناليز(ساختاري وکيوسار)وارزيابي اثرات ترکيبات دارويي موثر بر گيرنده هاي غشايي وگيرنده هاي مربوطه و کي ليت کننده هاي فلزي

لطف اله سقايي

لطف الله سقایی

cv

 

شيمي‌ دارويي

 

سنتز تركيبات‌ دارويي‌ ضد سرطان‌ و ارزيابي‌ آنها در مدلهاي‌ سلولي‌، حيواني‌ و انساني‌

 

حجت صادقي علي آبادي

حجت صادقي علي آبادي

cv

شيمي‌ دارويي

 

طراحی کامپیوتری به منظور تهیه ترکیبات دارویی شامل نانوذرات

 

افشين فصيحي

افشين فصيحي

cv

بيوشيمي‌ بالینی

بررسي مسيرهاي بيوشيميايي و مولکولي ليگاندهاي دارويي و گياهي در تومورها و سلولهاي سرطاني

محمود آقایی

محمود آقایی

cv

بيوشيمي‌ بالینی

ارزیابی بیوشیمیایی نانو ذرات در سلامت و بیماری

محمدحسین اعرابی

محمدحسین اعرابی

cv

بيوشيمي‌ بالینی

مطالعه بيولوژي ملکولي پروتيين ها وبيوکميکالهاي وابسته به آن در سلامت وبیماری

عباسعلي پاليزبان

عباسعلي پاليزبان

cv

بيوشيمي‌ بالینی

بررسي نقش گيرنده هاي غشايي-سيتوپلاسمي وسيگنالينگ آنهادرفرايندتکثيرومرگ سلولهاي نرمال وسرطاني

مجتبي پنجه پور

مجتبي پنجه پور

cvبيوشيمي‌ بالینیبيوشيمي بيماريهاي متابوليکمرتضی پورفرزاممرتضی پورفرزام
cvبيوشيمي‌ بالینیبررسی متغیرهای بیوشیمیایی در بیماریهای متابولیکفوزیه زادهوشفوزیه زادهوش

cv

بيوشيمي‌ بالینی

بررسي مسيرهاي بيوشيميايي سلولی در بیماری های متابولیک اکتسابی

عادل محمد علیپور ملکشاه

عادل محمد علیپور ملکشاه

cv

بيوشيمي‌ بالینی

بيوشيمي پروتپپن

محمدرضا مفيد

محمدرضا مفيد

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

Genotoxicityاثرات سمي داروهاوموادشيميايي وبيماريهاروي DNA

محمود اعتباري

محمود اعتباري

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

Cytotoxic and immunomodulatory effects of natural

compounds

عباس جعفريان دهکردي

دکتر جعفریان

cv

 

فارماكولوژي وسم شناسی

 

نوروفارماكولوژي‌ (ضددرد، ضدالتهاب‌ و بررسي‌ اثر داروها بر اعتياد)

ولي اله حاج هاشمي

ولي اله حاج هاشمي

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

Organ Toxicities

علی حسینی شریف آبادی

دکتر حسینی

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

دستكاري‌ ژني‌ با استفاده‌ از روشهاي‌ بيوتكنولوژي‌

محمد رباني

محمد رباني

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

اثرات‌ داروها و گياهان‌ دارويي‌ بر روي‌ انقباضات‌ عضلات‌ صاف‌ ايلئوم‌، مثانه‌، رحم‌ با استفاده‌ از روش‌هاي‌ فارماكولوژي‌ invivo, invit

حسن صدرایی

حسن صدرایی

cv

 

فارماكولوژي وسم شناسی

 

فارماکولوژی قلب و عروق

Cardiovascular pharmacology

 

لیلا صفائیان

دکتر صفاییان

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

بررسي مكانيسم هاي توكسيكوژنوميكي بيماري ها با دخالت سيستم ايمني

مهدی علی عمرانی

مهدی علی عمرانی

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

نوروفارماکولوژی

آزاده مصری پور

 

آزاده مصری پور   

cv

فارماكولوژي وسم شناسی

 

فارماكولوژي‌ GI

محسن ميناييان

محسن ميناييان

cv

فارماكوگنوزي‌

 

توليد متابوليت‌هاي‌ ثانويه‌ داروئي‌ از طريق‌ كشت‌ سلولي‌ گياهي‌

غلامرضا اصغري

غلامرضا اصغری

cv

 

فارماكوگنوزي‌

 

جداسازي وشناسايي ترپنوييدهاوگليکوزيدها

بهزاد ذوالفقاري

بهزاد ذوالفقاري

cv

فارماكوگنوزي‌

 

بررسی فارماکوگنوستیک ترپنوئیدها

مسعودصادقی دینانی

مسعودصادقی دینانی

cv

فارماكوگنوزي‌

 

جداسازي و شناسايي ترکيبات غير فرار گياهي

سيد مصطفي قناديان

سيد مصطفي قناديان

cv

فارماكوگنوزي‌

 

جداسازي و شناسايي ترکيبات غير فرار گياهي

زینب یزدی نیاپور

زینب یزدی نیاپور

cv

فارماكوگنوزي‌

 

شناسايي و جداسازي ترکيبات غير فرار گياهي

افسانه یکدانه

افسانه یکدانه

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

ارزیابی های هزینه-اثربخشی مرتبط با دارو

محمدرضا امیرصدری

 

محمدرضا امیرصدری

cv

 

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

فارماکوتراپی بیماریهای کلیوی

 

شیرین سادات بدری

شیرین سادات بدری

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

بیماری های اعصاب و روان(سایکولوژی)

مهسا پناهی شکوه
cvداروسازي باليني وخدمات دارویی

دارو درمانی قلب وعروق

مهرنوش دیانت خواهدکتر مهرنوش دیانت خواه

cv

 

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

تجویز و مصرف منطقی داروها و مکمل ها

اميرهوشنگ زرگرزاده

اميرهوشنگ زرگرزاده

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

الگوي تجويز و مصرف داروها(در ابعاد حرفه اي و کارآزمايي باليني)

مير عليمحمد سبزقبايي

مير عليمحمد سبزقبايي

cvداروسازي باليني وخدمات داروییارزیابی فارماکوتراپیوتیک داروهارسول سلطانیرسول سلطانی

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

دارودرمانی در بیماران بستری

در بخش مراقبت های ویژه

شادی فرسایی

شادی فرسایی

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

رزیابی فارماکوتراپی در بیماران هماتوانکولوژی

آزاده مقدس

دکتر مقدس

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

 

تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماریهای داخلی

سارا موسوی

سارا موسوی

cv

داروسازي باليني وخدمات دارویی

(بیماریهای مغز واعصاب (نورولوژی

مهناز مومن زاده

cv

بیوتکنولوژی دارویی

 

تولید زیست داروها در سامانه های سلولی

برای پیشگیری و درمان سرطان

وجیهه اکبری

وجیهه اکبری

cv

بیوتکنولوژی دارویی

 

Production and characterization of pharmaceutical molecules

حمید باخرد

حمید باخرد

cv

بیوتکنولوژی دارویی

 

کاربرد سامانه های سلولی در تولید و ارزیابی داروها

علی جهانیان

دکتر جهانیان

cv

بیوتکنولوژی دارویی

 

تولید پروتئین های نو ترکیب دارویی در آزمایشگاه

فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعی

cv

بیوتکنولوژی دارویی

 

طراحی وبررسی ابزارهای مولکولی دخیل در بیان پروتئین ها در سامانه های زیستی

مینا میریان

مینا میریان

cv

بیوتکنولوژی دارویی

 

Production and evaluation of proteins

حميد ميرمحمد صادقي

دکتر میرمحمدصادقی

 

  

 اساتید محترم بازنشسته

نامنام خانوادگيمرتبه علمي
اصغرمشتاقیاستاد
محسن آنیاستاد
منوچهر مصری پوراستاد
بهرامحقیقیاستاد
حشمت اله اروجیاستادیار
مسیح اله طاهردانشیار
احمد موحدیان عطاراستاد
اکبربدیعیمربی
تقیقفقازیاستاد
عباسادیباستاد
غلامعلیهوشفراستاد
ایرججوادیاستاد
اسکندرعلیپوراستاد
احمد رئیسیاستاد
سید ابراهیمسجادیاستاد
نصرالهقاسمیاستاد
سلیمانافشاری پوراستاد
علیرضاعلی قنادیاستاد
فریبرزمعطراستاد
سید حسینضیاء 
محمودفلامرزیان 
سید منوچهر غروی 
ایراندختشفیعی 
رحیمبحری نجفی 
ناصر توکلی 
الههملاذمربی
محمدعلیشاطالبی 
ضیاءالدینصمصام شریعت 
 علی وزیری