رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل

 

رئیس اداره امور عمومی

۱-سید یحیی میرکاظمی

 

دبیرخانه

۱-افروز شاکری

۲-محمد سلیمانی

کارپردازی

۱-محمدرضا باقری

۲-بهروز برزویی

گروه امور آزمایشگاهی

۱-محسن باطنی

۲-مجید  طاهری

۳-شهین شفیع­ زادگان

۴-راضیه نورشرق

۵-مرجان قرائتی

۶-بدرالسادات مساوات

۷-نگین مهدی­ نژاد

۸-فاطمه مؤذن

۹-لیلا رفیعی

۱۰-حمیدرضا شریفی

۱۱-الهه مؤذن

۱۲- فاطمه  نصیری

۱۳-آرمین فرهنگ

۱۴-سارا میلاجردی

۱۵-آرمیتا جمشیدی

۱۶- هاجر  داهيم

۱۷-فاطمه طلعتی

18-نرگس جعفری

۱۸-زهره بختیاری

19-مینا منتظری

تجهیزات پزشکی

علی اکبر مهدی پور

امور پژوهشی
کیهانه کیانی
گروه کامپیوتر

۱-ماندانا سپهری

۲-فروغ رسالت

انبار
جواد  آقازمانی
امور دانشجویی
سیدعلی اکبر سجادی
گروه انتظامات

۱-عبدالرضا شکرانی

۲-محسن مرادی

۳-علی شیخعلی

۴-مسعود رحیمی

گروه حسابداری و اموال و دارایی

۱-اعظم صالحی

۲-سپیده شاه قلی

۳-زینب مداح

4- جواد آقازمانی 

کارگزینی

۱-فاطمه صانعیان

۲ -بهنام  صابری

روابط  عمومی
زهره منصور نژاد
سمعی و بصری
حمید شجره طوبی
گروه خدمات و تأسیسات

۱-علیرضا جعفری

۲-رسول معتمدی

۳-ابراهیم معتمدی

۴-اقدس خدامرادی

۵-غلامعلی خرسندی

۶-محمد سلیمانی

۷- ابوالفضل اكبري

۸-محمدرضا قدریری

9-حمید آزادبر

مسئول دفترریاست
محبوبه قربانی
گروه آموزش

۱-زهرا مصلحی

۲-سیدعلی اکبر سجادی

۳-ماریانا سپهری

۴-فاطمه طلعتی

مجله RPS

1-معصومه دارابی سامنی

2-بهاره سمیعی

سایر

1-شیوا دهقان

2-فهیمه بیگی

 

اسامی پرسنل بازنشسته
رديف نام نام خانوادگي تاريخ بازنشستگي
1 منصور سيفي رستمي 1380/01/01
2 احمدرضا موسويون 1381/12/27
3 قدرت اله احمديان 1382/02/15
4 نعمت اله صفري سرشبادراني 1384/02/03
5 منيره اماميه فرد 1384/08/27
6 محمدعلي الماسي زفره 1385/01/07
7 عباس جابري پوده 1385/01/25
8 حافظ علي كمالي زازراني 1385/02/25
9 امير كوه رنگيها 1385/09/01
10 محمدحسين درخشانفر 1386/02/05
11 محمدجعفر دانا 1387/03/01
12 عبدالصمد قرباني كازروني 1388/09/01
13 رضا اميني 1388/10/30
14 علي آقائي 1388/10/30
15 عليرضا برومند 1389/05/05
16 اكبر نازك كار 1390/09/08
17 محمدعلي شاهين 1391/06/15
18 اعظم افيوني 1391/10/01
19 حسين عسگراني خوزاني 1391/12/01
20 فاطمه زماني سرزنده 1392/06/20
21 محسن انصاري طادي 1392/11/10
22 اميررضا توتوني 1394/10/14
23 حسين عابديني 1395/12/07
24 حسنعلي اسدي فر 1396/02/01
25 ناهيد كمالي دهكردي 1396/04/01
26 سيدحسين ميرخندان 1396/06/01
27 مهرداد رحماني 1398/10/19
28 علي طالبي حبيب آبادي 1398/11/01
29 مريم قضاوي 1398/11/28
30 فاطمه صفائي 1398/12/06
31 مريم تاجمير رياحي نصرآبادي 1399/03/04
32 اصغر پروازيان 1400/08/12
33 مهين اشتياقي  
34 اكبر آكوچكيان  
35 محمد حسيني فر  
36 منيجه داوري شلمزاري  
37 محمدعلي درب اماميه  
38 نسرين ربيعي  
39 صديقه صادقي  
40 عليرضا لطفعليان  
41 احمد محمدهاشمي  
42 علي اصغر مرجوي  
43 رضا عمرانی 1400/11/08
44 جعفر محوریان 1401/
1445 مریم محمدی 1401/
46 حسینعلی حیدری 1401/7