سومین جلسه کمیته ایمنی دانشکده داروسازی

سومین جلسه کمیته ایمنی دانشکده داروسازی در سال۹۷ روز دوشنبه مورخ ۵/۹/۹۷ با حضور اعضاء این کمیته، در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سرپرست کمیته، سرکار خانم دکتر رستمی در خصوص کارهای صورت گرفته در ماههای گذشته نظیر راه اندازی سایت کمیته ی ایمنی، خرید جعبه های کمک های اولیه، خرید سطل های بازیافت و Saftey Box ها و  برگزاری کارگاه های ایمنی جهت کارشناسان، برگزاری بازرسی و مانور آتش نشانی، برگزاری کارگاه های کمک های اولیه، مطابق با مصوبات اخیر کمیته ایمنی گزارشی را ارائه دادند و سپس موضوعات زیر مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.

 

پس از نقد و بررسی موارد مطروحه موضوعات زیر به تصویب کمیته ایمنی رسید:

  1. مقرر گردید نامه ای به معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده مبنی بر عدم تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی ۹۴ تا قبل از برگزاری کارگاه ایمنی و دریافت تائیدیه ارسال گردد.
  2. کتاب ایمنی مواد شیمیائی خطرناک به تعداد ۹ نسخه تکثیر و در اختیار گروههای آموزشی قرار گیرد (لیست الفبائی مواد شیمیائی اضافه شود).
  3. سایت کمیتی ایمنی تکمیل و شروع به کار آن اطلاع رسانی شود.
  4. پوسترهای ایمنی برای نصب در آزمایشگاههای دانشکده با فرمت مشابه آماده و نصب گردند.
  5. به منظور تاکید بر لزوم حفظ ایمنی علاوه بر روپوش آزمایشگاهی یک عدد عینک ایمنی هم به  دانشجویان ورودی سال  ۱۳۹۸  به بعد اهدا شود.
  6. بسته آموزشی شامل تمامی نکات ایمنی با محتوای یکسان برای ارائه توسط اساتید هر آزمایشگاه در یک جلسه حداقل ۳۰ دقیقه ای شروع هر آزمایشگاه در ابتدای نیم سال تحصیلی تدوین و برای همه ی گروهها و اساتید ارسال گردد.
  7. نامه ای برای مدیر گروه داروسازی بالینی جهت معرفی یکی از اعضا هیات علمی آن گروه در کمیته ایمنی ارسال گردد.
  8. چک لیستهای بازرسی ایمنی برای تمامی رابطین ایمنی ارسال گردد و به صورت دوره ای  (هر ۲ ماه یک بار) شرایط ایمنی گروهها مورد ارزیابی قرار گیرد.
  9. به منظور اثربخشی فعالیت های کمیته، خانم دکتر میریان، آقای مهندس باطنی و آقای دکتر صادقی برای تدوین و تکمیل پوسترهای ایمنی و ارسال فرمت نهائی برای سرپرست کمیته ی ایمنی و خانم ها دکتر زادهوش، دکتر صفائیان و دکتر طاهری برای تدوین و تکمیل محتوای آموزشی ابتدای هر ترم با مشارکت سرپرست کمیته تعیین گردیدند.
  10. مقدمات برگزاری کارگاه آموزش اصول ایمنی برای ورودیهای ۹۴ مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ برای جمع بندی و تدوین برنامه کارگاه جلسه ای برقرار گردد.
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.