رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر استعدادهای درخشان دانشکده داروسازی وعلوم دارویی

معرفی واهداف دفتر استعدادهای درخشان  دفتر استعدادهای درخشان
فعالیت ها
اعضای دفتر استعدادهای درخشان به تفکیک ورودی
اخبار وآیین نامه ها
ارتباط با ما

 

اخبار

 

فراخوان شرکت در دوره MPHدانشگاه علوم پزشکی اصفهان


با توجه به شروع ثبت نام این دوره در دانشگاه درخواست اطلاع رسانی جامع به دانشجویان استعداد درخشان آن دانشکده مزید امتناع خواهد بود. لازم به ذکر است این دوره قرار است توسط دانشکده بهداشت و با همکاری دفتر استعداد برگزار شود دانشجویان استعداد درخشانی که آزمون جامع علوم پایه را گذرانده و بیش از ۴ ترم از قبولی ایشان در آزمون جامع علوم پایه نگذشته باشد می توانند با مراجعه به سایت talented.mui.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نموده و پس از قبولی در مصاحبه به صورت رایگان در دوره شرکت نمایند. منابع آزمون جهت مطالعه دانشجویان نیز متعاقباً حضورتان اعلام خواهد شد .
فرم ثبت نام می‌بایستی حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ هم به صورت فیزیکی هم به صورت فایل در قالب لوح فشرده یا فلش به کارشناس دفتر استعداد درخشان تحویل شود.
 جدول زمان‌بندی جذب دانشجویان و ثبت نام در این دوره به شرح زیر است:

خبر