previous pauseresume next

طرح درس گروه بیوتکنولوژی

طرح درس گروه بیوتکنولوژی نیمسال اول ۹۳-۹۴

        طرح درس بیولوژي

        بیولوژي مولکولی و ژنتیک

        فرآیندهاي زیست فناوري

        فرآورده هاي بیولوژیک

        فرمولاسيون داروهاي پروتييني

 

طرح درس گروه بیوتکنولوژی نیمسال دوم۹۳-۹۴

مقدمات بیوتکنولوژی

کنترل میکروبی عملی

بیولوژی سلولی و مولکولی

بیوتکنولوژی دارویی

کشت سلولی جانوری

فرآیندهای زیست فناوری ۱ نظری (Ph.D)

تکنیک­های کشت سلولی و مولکولی (Ph.D)

 

 

طرح درس گروه بیوتکنولوژی نیمسال اول۹۵-۹۶

بیولوژي ارشد شیمی دارویی

     بيولوژي سلولي و مولکولي و مهندسي ژنتيک 

     فرایند های زیست فناوری۱

     فرایند های زیست فناوری۲

     مهندسی ژنتیک

طرح درس گروه بیوتکنولوژی نیمسال دوم۹۶ - ۹۷

بيولوژي سلولي و مولکولي و مهندسي ژنتيک

فرآیندهای زیست فناوری ۲

طرح درس گروه بیوتکنولوژی نیمسال دوم۹۷ - ۹۸

بیوتکنولوژی دارویی کد ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

بیوتکنولوژی دارویی نیمسال اول ۹۸-۹۷

بیولوژی مولکولی و ژنتیک نیمسال اول ۹۸-۹۷

زیست شناسی سلولی و مولکولی نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

فرآورده های بیولوژیک نیمسال اول ۹۸-۹۷

فرآیندهای زیست فناوری ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

کشت سلولی - نیمسال اول ۹۸-۹۷

کشت سلولی نیمسال اول ۹۸-۹۷

کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک نیمسال اول ۹۸-۹۷

میکروبیولوژی دارویی پیشرفته نیمسال اول ۹۸-۹۷

طرح درس گروه بیوتکنولوژی نیمسال اول۹۸-۹۹

بیوتکنولوژی (فارماسیوتیکس) نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوتکنولوژی دارویی (گروه ۱) نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوتکنولوژی دارویی (گروه ۲) نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیولوژی (کارشناسی ارشد شیمی دارویی) نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیولوژی مولکولی و ژنتیک (گروه ۱) نیمسال اول ۹۹-۹۸ ۱

بیولوژی مولکولی و ژنتیک (گروه ۲) نیمسال اول ۹۹-۹۸

زیست شناسی سلولی و مولکولی نیمسال اول ۹۹-۹۸.pdf 1

فرآیندهای زیست فناوری ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸ ۱

کشت سلولی (دکترای تخصصی) نیمسال اول ۹۹-۹۸

کنترل کیفیت فرآورده های بیولوژیک نیمسال اول ۹۹-۹۸

مقدمات بیوتکنولوژی نظری نیمسال اول۹-۹۷

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.