رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی

عکس                                     

نام و

نام خانوادگی

نام و نام

خانوادگی به لاتین

مرتبه علمی

                 لاین تحقیقاتی              

Email

وتلفن

رزومه

محمود آقایی

 

دكترمحمود

آقایی

Mahmoud

aghaie

استاد

بررسي مسيرهاي

بيوشيميايي

و مولکولي

سلولهاي سرطاني

maghaei@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۴۲

cv

محمدحسین اعرابی

 

دكترمحمدحسين

اعرابي

Mohammad

hosein

arabi

دانشیار

ارزیابی بیوشیمیایی

نانو ذرات در سلامت

و بیماری

mh.aarabi@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۵۲

cv

عباسعلي پاليزبان

 

دكترعباسعلي

پاليزبان

Abbasali

palizban

دانشيار

مطالعه بيولوژي ملکولي

پروتيين ها وبيوکميکالهاي

وابسته به آن

palizban@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۴۴

cv

مجتبي پنجه پور

 

دكترمجتبي

پنجه ‎پور

mojtaba

panjepour

دانشیار

بررسي نقش گيرنده

وسيگنالينگ

درسرطان

panjehpour@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۴۱

cv

مرتضی پورفرزام

 

دکترمرتضی

پورفرزام

morteza

pourfarzam

استاد

بيوشيمي بيماريهاي

متابوليک

pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۴۵

cv
دکتر زادهوش

دكترفوزيه

زادهوش

Fouzieh

Zadhoush

استادیار

بررسی متغیرهای بیوشیمیایی

در بیماریهای متابولیک

f.zadhoush@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۵۳

cv

محمدرضا مفيد

 

دکترمحمدرضا

مفید

mohammad

reza

mofid

استاد

بيوشيمي پروتپپن

mofid@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۴۷

cv

عادل محمد علیپور ملکشاه

 

دكتر عادل

محمدعلي پور

adel

mohammad

alipour

استادیار

مسيرهاي بيوشيميايي

سلولی در

بیماری های

متابولیک

mohammadalipour

pharm.mui.ac.ir@

۳۷۹۲۷۰۴۳

cv

 

اعضای هیات علمی بازنشسته گروه بیوشیمی بالینی

 
عکسنام ونام خانوادگی                                    مرتبه علمی    تاریخ بازنشستگی
 

دکتر غلامرضا

آنی

  ۸۹/۰۹/۰۱
 

دکتر حشمت اله

اروجی

   
 

مهندس اکبر

بدیعی

  ۹۴/۰۶/۰۱
 

دکتر علی

برومند

   
 

دکتر منصور

برومند

   
 

دکتر بهرام

حقیقی

   
 

دکتر سید فضل اله

حکمتیار

   
 

دکتر حسن

دلیل التجار

   
 

دکترمحمد

سوزنگر

   
 

حسین

شهشهانی

   
 

دکتر مسیح

طاهر

   
 

دکتر حسین

مزیور

   
 

دکتر علی اصغر

مشتاقی

  ۸۵/۱۲/۰۱
 

دکتر منوجهر

مصری پور

   
 

دکتر احمد

موحدیان عطار

  ۹۶/۱۲/۲۸
دکتر صمصام شریعت

دكترضياءالدين

صمصام

شريعت