رفتن به محتوای اصلی
x

فعالیتهای خدماتی گروه بیوشیمی بالینی

فعاليت‎هاي باليني گروه بيوشيمي

گروه بيوشيمي توانايي ارائه خدمات باليني به بيماران معرفي شده از بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي را داشته كه شامل موارد زير مي‎‎شود:

·        تعيين آناليت هاي بدن

·        فلزات سمي

·        بالانس الكتروليت‎ها

·        سنجش كمي هورمونها، داروها

·        تومور ماركرها

·        عناصر كمياب

 

امكانات و تجهيزات آزمايشگاه هاي گروه بيوشيمی

گروه بيوشيمي داراي تجهيزات اساسي در زمينه‎هاي مختلف تحقيق در بيوشيمي مي‎باشد كه  به همراه امكانات كامپيوتري شرايط مناسبي را براي دانشجويان تحصيلات تكميلي فراهم نموده است. بعضي از دستگاهها و تجهيزات و همچنين روش‎هاي تثبیت شده عبارتند از:

·        سيستم‎هاي كروماتوگرافي

·        سيستم‎هاي الكتروفورز

·        اسپكتروفتومتر و اسپكتروفلوريمتر

·        سردخانة تحقيقاتي (Cold room)

·        آزمايشگاه كشت سلولي

·        تخليص و جداسازي آنزيم‎ها

·        HPLC

·        وسترن بلاتينگ

·        اتميك ابزوربشن

·        فلیم فوتومتر

·        گاما كانتر

·        اولترا سانتريفيوژ

·        مولتی پلیت ريدر

·        ترمال سايكلر