رفتن به محتوای اصلی
x

فعالیتهای آموزشی گروه بیوشیمی بالینی

آموزش و تدریس:

·        تدريس دروس رشته‎ هاي دكتراي حرفه‎ اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي

·        تدريس دروس رشته ‎هاي تغذيه ،علوم آزمايشگاهي و ديگر رشته ‎هاي کارشناسی علوم پزشكي

·        تدریس دروس آزمایشگاهی عملی و بالینی که بخش زیادی از آموزش های دروس بیوشیمی را تشکیل می دهد.

·        تدريس دروس رشته‎ هاي تحصيلات تكميلي

·        راهنمایی پایان نامه های دانشجویان دکتری داروسازی