رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

نام و نام خانوادگی

دكترمحمودآقایی

  (Mahmoud Aghaie) 

 

 

محمود آقایی

مرتبه علمی

استاد

لاین تحقیقاتی

بررسي مسيرهاي بيوشيميايي ومولکولي سلولهاي سرطاني

تلفن دفتر /فاکس

ایمیل

maghaei@pharm.mui.ac.ir

۳۷۹۲۷۰۴۲

آدرس پستی گروه/دفتر

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-دانشكده داروسازي-گروه بيوشيمي باليني-كدپستي ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶