رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان گروه بیوشیمی بالینی

 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

بدرالسادات مساوات

۳۷۹۲۷۰۵۰

bmossavat@yahoo.com

هاجر داهيم

۳۷۹۲۷۰۴۹

dahim.hajar17@gmail.com

سید محسن باطنی

۳۷۹۲۷۰۵۰

sm.bateny@yahoo.com

نرگس جعفری 37927049