previous pauseresume next

طرح درس گروه فارماسیوتیکس

 

 

طرح درس گروه فارماسیوتیکس نیمسال  اول ۹۳-۹۴

        بيوفارماسي و فارماكوكينتيك

        فارماسوتكس(۴ )

       فارماسوتيكس ۲ عملي

       فارماسوتكس ( ۴) - عملي

       فارماسيوتيكس ۱

       فارماسيوتيكس ۲

       فيزيكال ۲ 
طرح درس گروه فارماسیوتیکس نیمسال دوم ۹۳-۹۴

سامانه هاي دارورساني ۱

سامانه هاي دارورساني ۲

فارماسيوتيکس ۵ عملي

فارماسيوتيکس ۵

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

فيزيکال فارماسي ۱

فيزيکال فارماسي تخصصي نظري  Ph.D

فيزيکال فارماسي عملي  Ph.D

کارآموزي مقدماتي صنعت

مهندسي پليمر پيشرفته

نانو تويپها، نانو کريستالها و نانوفيلترها  Ph.D

واژه شناسي داروسازي

فارماسیوتیکس۳

 

طرح درس گروه فارماسیوتیکس نیمسال  اول۹۵-۹۶

 

       فارماسیوتیکس۱

       فارماسیوتیکس ۴نظري

       فارماسیوتیکس ۲
       فارماسیوتیکس۴عملی 

       فيزيکال فارماسي ۱

      کارآموزي در عرصه صنعت داروسازي

      واژه شناسي

     فیزيکال فارماسی۲

 

طرح درس گروه فارماسیوتیکس نیمسال دوم ۹۶-۹۷

سامانه های دارورسانی ۱

فارماسیوتیکس ۲ عملی

فارماسیوتیکس ۵ نظری

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

فیزیکال فارماسی عملی

کارآموزی مقدمات صنعت

کارآموزی مقدمات صنعت

کنترل کيفيت داروها نظري

نانوتیوپها، نانو کریستالها و نانوفیلترها

  

طرح درس گروه فارماسیوتیکس نیمسال اول ۹۸-۹۷

سامانه های دارورسانی ۲ نیمسال اول ۹۸-۹۷

شیمی پروتئین های Ph

فرمولاسیون داروهای پروتئینی نیمسال اول ۹۸-۹۷

فیزیکال ۲ نیمسال اول ۹۸-۹۷

فیزیکال فارسی عملی تخصصی  نیمسال اول ۹۸-۹۷

فیزیکال فارماسی تخصصی نیمسال اول ۹۸-۹۷

کارآموزی مقدمات صنعت نیمسال اول ۹۸-۹۷

نانوزیست فن آوری نیمسال اول ۹۸-۹۷

واژه شناسی ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

  طرح درس گروه فارماسیوتیکس نیمسال اول۹۹-۹۸

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک نیمسال اول ۹۹-۹۸

سامانه های دارورسانی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماسیوتیکس ۱ نظری کد ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماسیوتیکس ۱ نظری کد ۲ نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماسیوتیکس ۵ عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماسیوتیکس ۵ نظری نیمسال اول ۹۹-۹۸

فیزیکال ۲ (گروه ۱) نیمسال اول ۹۹-۹۸

فیزیکال ۲ (گروه ۲) نیمسال اول ۹۹-۹۸

کنترل کیفیت داروها عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

کنترل کیفیت داروها نیمسال اول ۹۹-۹۸

نانوفناوری دارویی نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.