previous pauseresume next

طرح درس گروه فارماکوگنوزی

طرح درس گروه فارماکوگنوزی(نیمسال اول۹۳-۹۴)

      برنامه درس استخراج، جداسازی و شناسائی مواد طبيعی

       طرح درس اصول و مباني مطالعه و تحقيق در داروسازي

      طرح درس روشھای تجزيه دستگاھی پيشرفته

       سيستماتيك گياهي

       شیمی گیاهی

       برنامه درسی آزمایشگاه فارماکوگنوزی

       طرح درس فارماکوگنوزی 
طرح درس گروه فارماکوگنوزی(نیمسال دوم۹۳-۹۴)

گیاهان دارویی نظری

آزمایشگاه گیاهان دارویی

فارماکوگنوزی ۲ نظری

 آنالیزدستگاهی

شیمی ترکیبات طبیعی (کارشناسی ارشد)

فیتوتراپی و اطلاعات داروهای گیاهی (Ph.D)

طب سنتی ایران (Ph.D)

شیمی گیاهی پیشرفته نظری (Ph.D)

مبانی روشهای کروماتوگرافی وطیف سنجی

فراوری صنعتی گیاهان دارویی

 

طرح درس گروه فارماکوگنوزی(نیمسال اول۹۵-۹۶)

آزمايشگاه استخراج، جداسازي و شناسايي مواد طبيعي عملي (تخصصي)

       سيستماتيك گياهان دارویی

       شیمی گیاهی

     آزمايشگاه فارماکوگنوزي ۲ عملي

      اصول ومبانی مطالعه وتحقیق در داروسازی

     آزمايشگاه فارماکوگنوزي ۲ عملي

طرح درس گروه فارماکوگنوزی(نیمسال دوم۹۶-۹۷)

آزمایشگاه فارماکوگنوزی

روشهاي آناليز دستگاهي نظري

طرح درس گروه فارماکوگنوزی(نیمسال دوم۹۷-۹۸)

آزمایشگاه فارماکوگنوزی ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

آزمایشگاه فارماکوگنوزی نیمسال اول ۹۸-۹۷

روش های آنالیز دستگاهی ۱ نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

شیمی گیاهی نیمسال اول ۹۸-۹۷

طب سنتی ایران نیمسال اول ۹۸-۹۷ Ph

فیتوتراپی نیمسال اول ۹۸-۹۷

موضوعات انتخابی در فارماکوگنوزی نیمسال اول ۹۸-۹۷

طرح درس گروه فارماکوگنوزی(نیمسال دوم۹۸-۹۹)

استخراج، جداسازی و شناسایی مواد طبیعی نیمسال اول ۹۹-۹۸

استخراج، جداسازی و شناسایی مواد طبیعی نیمسال اول ۹۹-۹۸

آزمایشگاه فارماکوگنوزی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

سیستماتیک گیاهی نیمسال اول ۹۹-۹۸

فارماکوگنوزی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

کنترل داروهای گیاهی و طبیعی نیمسال اول ۹۹-

 

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.